lezing

De Marie Kamphuis Stichting organiseert sinds 1999 de Marie Kamphuis Lezing over een onderwerp op het snijvlak van maatschappelijk werk en maatschappelijke ontwikkelingen. Daartoe worden inspirerende sprekers uitgenodigd die vanuit een specifieke invalshoek het professioneel maatschappelijk werk in een breder kader plaatsen.
De MKS Lezing beoogt tevens verschillende groepen die beroepsmatig betrokken zijn bij de ontwikkeling van het maatschappelijk werk met elkaar in contact te brengen. De eerste lezing vond plaats in het jaar waarin de oudste school voor maatschappelijk werk 100 jaar bestond.
 
Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum heeft de lezing tot en met 2009 in boekvorm gepubliceerd, en ook het tijdschrift Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk) besteedt aandacht aan de lezing.

eerdere lezingen...