Marie Kamphuis Lezing 2019
nieuws
Foto: Studio Aksento
Marie Kamphuis Lezing 2021 Evelien Tonkens
12 november 2021

Net als in 2020 vond de De Agenda van het Sociaal Werk 2021 online plaats, onder leiding van dagvoorzitter Evert van Rest.
Vanuit het Muntgebouw in Utrecht gaf Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek, op 11 november de 14e Marie Kamphuis Lezing, Politisering van sociaal werk voorbij links populisme: Energietransitie en radicalisering als testcases.
Na de lezing nam zij deel aan een paneldiscussie onder leiding van Eric van der Burg (bestuursvoorzitter van Sociaal Werk Nederland) met Richard de Brabander (Lector Dynamiek van de stad bij Hogeschool Inholland) en Nanneke Jager (Sociaal werker van het jaar 2021).
 
Lees verder>>.

Marie Kamphuis Lezing 2021 Evelien Tonkens
5 oktober 2021

Op 11 november zal Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek, tijdens De Agenda van het Sociaal Werk 2021 de 14e Marie Kamphuis Lezing geven:

Politisering van sociaal werk voorbij links populisme
Energietransitie en radicalisering als testcases

De afgelopen jaren is de discussie over politisering van sociaal werk weer springlevend. In lijn met een bredere maatschappelijke beweging van individuele naar meer collectieve oplossingen, bepleiten velen dat sociaal werk meer aandacht geeft aan collectieve problemen en oplossingen. Middels bijvoorbeeld sociale actie, bevordering van mensenrechten of actiever signaleren en agenderen van sociale problemen.
Maar in de praktijk brengt politiseren diverse dilemma’s met zich mee. Wie zijn de mensen wier stem beter gehoord moet worden, en wie dus ook niet? En wat als verschillende minder bedeelde groepen het grondig oneens zijn: welke stem moet dan gehoord worden? Welk signaal moet doorgegeven worden? Mag of moet je als sociaal werker een eigen agenda hebben?
Reflectie op deze vragen leidt tot de constatering dat politisering van sociaal werk twee onderbelichte risico’s met zich meebrengt: populisme en politieke partijdigheid die professioneel niet altijd verdedigbaar is. Populisme is een risico omdat opkomen voor bewoners veronderstelt dat die allemaal hetzelfde denken. Professioneel niet altijd verdedigbare politieke partijdigheid is een risico omdat sociaal werk meestal impliciet een linkse agenda heeft, terwijl de meeste Nederlanders rechts stemmen.
  
Aan de hand van twee klemmende sociale problemen, klimaatopwarming en radicalisering, bespreekt Evelien Tonkens deze risico’s en hoe ze beperkt kunnen worden, uitmondend in vijf voorstellen voor hoe politisering van sociaal werk voorbij links populisme vorm kan krijgen.

De bijeenkomst is online.
 
Bekijk het programma>>