prijs 2016
17 november 2016 
BPSW symposium ‘Privacy en geheimhouding’

Jury

• Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek
• Lies Schilder, directeur Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
• Marian Kremers, hoofdredacteur Vakblad Sociaal Werk
 

De winnaars van de MKS Prijs 2016 werden op 17 november bekend gemaakt tijdens het BPSW symposium ‘Privacy en geheimhouding’ in het congres- en vergadercentrum Domstad in Utrecht. De jury had dit jaar een lastige taak. Acht interessante inzendingen streden om de prijs. In een aantal daarvan werden nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen teruggezien die niet in aanmerking komen voor de prijs volgens de huidige criteria (niet wetenschappelijk onderbouwd of commercieel), maar die mogelijk wel interessant zijn in nieuwe toekomstige varianten van het sociaal werk. De jury beveelt de Marie Kamphuis Stichting aan om de huidige criteria te heroverwegen.

Uiteindelijk werden twee projecten genomineerd die zichzelf tijdens de prijsuitreiking voorstelden in een korte videofilm:

Spirit of Youth van Zuyd Hogeschool is een ‘equine assisted interventie’, een interventie met de hulp van een paard. Jongeren met beperkingen, hechtingsstoornissen of gedragsproblemen krijgen een stageplaats op een stoeterij. Bij Spirit of Youth, zoals het project heet, wordt op een natuurlijke manier gefocust op datgene wat stagiaires (cliënten) wel kunnen.
StreetPro, in 2014 winnaar van de tweede prijs, ontwikkelde Job Academy, een programma dat kwetsbare jongeren (17-28 jaar) helpt hun weg te vinden op de arbeidsmarkt door middel van een intensieve ‘bootcamp’ van drie dagen in de natuur zonder stromend water, elektriciteit en de telefoon blijft thuis. Het biedt deelnemers de kans om binnen twee weken na het programma aan het werk te gaan.


Bij afwezigheid van juryvoorzitter Margo Trappenburg onthulde Rik Bovenberg, voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting, welke van deze bijzondere projecten de eerste en tweede prijs hadden gewonnen. De winnaars ontvingen een geldbedrag van respectievelijk € 1000 en € 500, een certificaat en de biografie van Marie Kamphuis. 
Onderstaande citaten zijn afkomstig uit het juryrapport:

 
1e prijs 
Job Academy - StreetPro

"De initiatiefnemers hebben zich verdiept in de werkzame mechanismen van hun methode en registreren hoeveel van de deelnemers daadwerkelijk een baan overhouden aan het experiment (...) De initiatiefnemers hebben afspraken met werkgevers die vacatures beschikbaar stellen voor deze doelgroep. Hierdoor wordt het doel waar jongeren voor werken (een functie bij het betreffende bedrijf) heel duidelijk en haalbaar."

 
2e prijs
Spirit of Youth - Zuyd Hogeschool
  
"De hulp van de stagiair in het bedrijf wordt gewaardeerd. (...) Het vertrouwen in de kracht van het leven is bij boeren een soort overlevingsmechanisme wat ervoor zorgt dat ze ook de stagiairs kunnen nemen zoals ze zijn. Spirit of Youth is gebaseerd op onderzoek en de initiatiefnemers hebben samenwerking gezocht met kennisinstellingen en andere actoren die ertoe kunnen bijdragen dat er bij het project steeds verder wordt geleerd."

 
Zie ook het verslag in foto’s. In het februarinummer van Vakblad Sociaal Werk staat een kort bericht over de prijswinnaars, in het aprilnummer een artikel over het project:
• De Waard, T. (Samenst.). (2017). Marie Kamphuis Prijs. Vakblad Sociaal Werk, 18(1), 6.
• Van Meerten, M. (2017). In the middle of nowhere zonder telefoon: Winnaars Marie Kamphuis Prijs stomen jongeren klaar voor werk. Vakblad Sociaal Werk, 18(2), 8-10. doi:10.1007/s12459-017-0022-9

andere uitreikingen...
Winnaar
Job Academy
StreetPro