Marie kamphuis stichting

Tekstgrootte

NieuwsMarie Kamphuis Prijs voor Vernieuwend Sociaal Werk 2018: Inschrijving nu gestart!
21 december 2017

Voor dé innovatie in het sociaal werk
Welk project in jouw instelling verdient het om landelijke bekendheid te krijgen? Maak je zelf gebruik van een methode die het sociaal werk in Nederland moet veroveren? Of is het aanbod voor jouw cliënten vernieuwend? Stuur je project in en ding mee naar de Marie Kamphuis Prijs 2018. Maak kans op € 1000,- en een publicatie over het project!
 
Het ontwikkelen van nieuwe methoden, nieuwe samenwerkingsvormen, aanbod op maat voor cliëntgroepen: vernieuwing in het sociaal werk is de dagelijkse praktijk. Maar al te vaak blijven die innovaties onbekend. Waarom zouden niet meer sociaal werkers én cliënten daarvan mogen profiteren?
 
Daarom wil je meedoen
De Marie Kamphuis Stichting wil bekendheid geven aan innovaties in het sociaal werk via de Marie Kamphuis Prijs. Deze wordt elk jaar toegekend. Beschrijf je innovatieve aanpak en doe een gooi naar één van de prijzen. Een onafhankelijke jury kiest uit de inzendingen drie prijswinnaars die € 1000,-, € 500,- of € 250,- ontvangen. De winnaar krijgt landelijke bekendheid via een artikel in de vakpers voor het sociaal werk.

Eisen voor deelname
Dien je project in als het aan de volgende criteria voldoet:
Praktijkgericht
Bruikbaar voor het sociaal werk in Nederland
Vernieuwend
Nog niet landelijk ingevoerd
Een ingediend initiatief moet een verantwoording bevatten, waarin wordt uitgelegd hoe de indieners kunnen zien of vaststellen dat de innovatie werkt. Dat kan en mag natuurlijk in de vorm van een uitgebreide methodologische verantwoording (evidence based interventie), maar dat hoeft niet. Indieners kunnen er ook voor kiezen om uit te leggen wat ze hopen te bereiken met de innovatie en waar ze aan kunnen zien dat dit lukt.

Nu aanmelden
Dien je initiatief in voor 1 juni 2018 en ding mee naar de Marie Kamphuis Prijs.
Dat kan op twee manieren:
Stuur de beschrijving van je initiatief op naar de Marie Kamphuis Stichting, Postbus 19313, 3501 DH in Utrecht.
Mail de beschrijving van je initiatief aan het secretariaat van de Marie Kamphuis Stichting, t.n.v. Doreen Olario (d.olario@movisie.nl)
De omvang van de beschrijving mag maximaal vier pagina’s zijn, inclusief een korte samenvatting (half A4).

Tijdens het congres van de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk in november 2018 vindt de prijsuitreiking plaats.
 
Meer informatie is verkrijgbaar bij de secretaris van de MKS: loujagt@kpnplanet.nl, bekijk eerdere prijswinnaars op MKS Prijs.
 Marie Kamphuis Prijs 2017 uitgereikt
19 november 2017

De Marie Kamphuis Prijs werd voor de negende keer uitgereikt op 16 november 2017, opnieuw tijdens het BPSW Jaarcongres. De opzet was iets gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. De prijs wordt nu jaarlijks uitgereikt en in plaats van drie prijzen waren er drie genomineerden waaruit de jury de winnaar koos. De genomineerden waren (zie onderste rij foto’s, van links naar rechts) Bas Kruisman, Maik Jansen en Jan te Riele voor de ontwikkeling van Autin, Kenniscentrum HAN Sociaal voor de ontwikkeling van Kletsborden en RIBW Nijmegen & Rivierenland voor de ontwikkeling van Samensterk begeleiding. Jessy Berkvens van RIBW Nijmegen & Rivierenland werd bekroond met de Marie Kamphuis Prijs.
 
Een verslag van de uitreiking en de prijswinnende projecten staat op Marie Kamphuis Prijs 2017 of bekijk de foto's.

Prijsuitreiking. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Juryvoorzitter Margo Trappenburg. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Presentatie van de nominaties. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Genomineerden voor Autin met juryvoorzitter Margo Trappenburg. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Genomineerden voor Kletsborden met juryvoorzitter Margo Trappenburg. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Winnaar Jessy Berkvens voor Samensterk begeleiding met juryvoorzitter Margo Trappenburg. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Geert van der Laan overleden
8 oktober 2017

Wij treuren om het verlies van

GEERT VAN DER LAAN
23 februari 1946 – 4 oktober 2017

Hij was de eerste hoogleraar die namens de Marie Kamphuis Stichting het beroep maatschappelijk werk verbond met wetenschap.
Geert leeft in onze herinneringen voort als een man die tien jaar lang deze opdracht met hart en ziel vervulde, totdat gezondheidsproblemen hem dwongen dit werk neer te leggen.

Namens het bestuur van de Marie Kamphuis Stichting

Rik Bovenberg
Lou Jagt
Harry Hens

Geert van der Laan was van 1994 tot 2008 leerstoelhouder namens de Marie Kamphuis Stichting. Bij zijn afscheid als hoogleraar in 2009 schreef Harry Hens de column Afscheid van een Groninger.

Lies Schilder, directeur van Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, schreef een In memoriam op de website van de BPSW. Hij wordt ook herdacht door Jan Steyaert op de Vlaamse website Sociaal.net en door de Universiteit voor Humanistiek.

Hans van Ewijk, die Geert van der Laan in 2009 opvolgde als hoogleraar Maatschappelijk Werk, schreef in Vakblad Sociaal Werk (nummer 6, december 2017, pagina 32) een in memoriam.
Het artikel kan ook online gelezen worden.

Geert van der Laan. Foto: Harry Hens. 
 
 
Marcel Spierts geeft Marie Kamphuis Lezing 2017
16 maart 2017

De tiende Marie Kamphuis Lezing werd op 15 maart 2017 gehouden door Marcel Spierts, zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur. De lezing "De democratisch sociaal werker” was de opening van het congres De Dag van de Sociaal Werker in de ReeHorst in Ede.
Kijk voor een verslag, inclusief de tekst van de lezing, op MKS Lezing 2017.

Marcel Spierts. Foto Marie Kamphuis Stichting.
Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters en Rik Bovenberg, voorzitter Marie Kamphuis Stichting. Foto Marie Kamphuis Stichting.

Congres De Dag van de Sociaal Werker. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Lezing 'De democratisch sociaal werker'. Foto: Marie Kamphuis Stichting.

Lezing 'De democratisch sociaal werker'. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Lezing 'De democratisch sociaal werker'. Foto: Marie Kamphuis Stichting. 
 
 
normaal groter grootst